หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sn1

ไฟล์นามสกุล .sn1

ประเภทไฟล์Drive Snapshot First Differential Backup

ผู้พัฒนา Tom Ehlert
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.SN1 หมายเลขตัวเลือก

การสำรองข้อมูลส่วนต่างครั้งแรกที่สร้างโดย Drive Snapshot หลังจากสร้างไฟล์สำรอง .SNA หลัก มีเฉพาะไฟล์และโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่การสำรองข้อมูลเริ่มต้น สามารถติดตั้งได้เหมือนดิสก์ทางกายภาพเมื่อเปิดด้วยโปรแกรม Snapshot ของไดรฟ์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SN1
Windows
Tom Ehlert Drive Snapshot

เกี่ยวกับไฟล์ SN1 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sn1 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว