หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sas

ไฟล์นามสกุล .sas

ประเภทไฟล์SAS Program File

ผู้พัฒนา SAS Institute
หมวดหมู่ Developer Files
รูป N/A

.SAS หมายเลขตัวเลือก

โปรแกรมที่เขียนขึ้นสำหรับ SAS (ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงสถิติ) กลุ่มของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ข้อมูล มีรหัสโปรแกรม SAS ที่บันทึกในรูปแบบข้อความ ASCII มาตรฐาน ใช้สำหรับการดำเนินการกระบวนการหรืองานภายในโปรแกรม SAS

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SAS
Windows
IBM SPSS
SAS Institute SAS software
Linux
IBM SPSS
Macintosh
IBM SPSS

เกี่ยวกับไฟล์ SAS ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sas และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว