ซอฟต์แวร์ : IBM : IBM SPSS

IBM SPSS

รุ่น
22
เวทีs
อนุญาต Commercial
หมวดหมู่ Scientific

รีวิวซอฟต์แวร์

ฟังก์ชั่นหลัก

  • เรียกใช้การทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาสถิติการแปรผันการทำนายผลลัพธ์เชิงตัวเลขและการทำนายเพื่อระบุกลุ่ม
  • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเข้าถึงเครื่องมืออย่างรวดเร็วหรือปรับแต่งการนำทางด้วยภาษาไวยากรณ์คำสั่ง 4GL
  • ทดสอบข้อมูลของคุณโดยใช้การทดสอบ t-test หรือการทดสอบแบบไม่มีพารามิเตอร์

IBM SPSS เป็นโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับ Windows, Mac, Linux, iOS และ Android เดิมผลิตโดย SPSS Inc. แต่ถูกซื้อโดย IBM ในปี 2009 โดยทั่วไปจะใช้เพื่อการวิจัยการตลาดการดูแลสุขภาพรัฐบาลการศึกษาการสำรวจและการขุดข้อมูล

SPSS มีเครื่องมือที่แตกต่างกันมากมาย สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติการจัดการข้อมูลและเอกสารข้อมูล อนุญาตให้คุณจัดการการเลือกเคสและจัดเตรียมเครื่องมือการปรับขนาดไฟล์สำหรับการเปลี่ยนข้อมูลของคุณจากแบบกว้างเป็นแบบยาวหรือแบบกลับกัน นอกจากนี้ยังมีพจนานุกรมข้อมูลเมตาเพื่อช่วยคุณในการจัดทำเอกสาร

ด้วยโปรแกรมนี้คุณสามารถใช้สถิติเชิงพรรณนาและตัวแปรที่เป็นตัวแปรตลอดจนการทำนายผลลัพธ์เชิงตัวเลขและการทำนายสำหรับการระบุกลุ่ม คุณสามารถใช้ SPSS เพื่อวัดความถี่, ค่าเฉลี่ย, ค่าสหสัมพันธ์, การถดถอยเชิงเส้นและปัจจัยทางสถิติอื่น ๆ คุณยังสามารถใช้สำหรับการทดสอบที่หลากหลายเช่น cross tabulation, t-tests, nonparametric, การวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์กลุ่ม

IBM SPSS เป็นโซลูชันการวิเคราะห์เชิงสถิติที่ปรับแต่งได้สำหรับขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ มีราคาค่อนข้างสูง แต่มีราคาลดพิเศษเพื่อการศึกษา หากไม่มีส่วนลดทางวิชาการมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือการใช้งานส่วนบุคคล หากองค์กรของคุณมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องวิเคราะห์และสามารถซื้อป้ายราคาของ SPSS ได้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำนายผลลัพธ์

อัปเดต: 17 มกราคม 2558

▶ นามสกุลไฟล์หลัก

.csaplan – SPSS Analysis Plan File

▶ นามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่ใช้ IBM SPSS 22

ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.SPS SPSS Program File
.TLO SPSS TableLooks File
.SAS SAS Program File
.CSPLAN SPSS Sampling Plan File
.SPV SPSS Output Document
.SPD SPSS Custom Dialog File
.SGT SPSS Chart Template
.STT SPSS Table Template
.POR SPSS Portable File
.SBS SPSS Script
.SAV SPSS Data File
.SPE SPSS Extension
.SPJ SPSS Production Job File
.SPQ SPSS Database Query File
รูปแบบไฟล์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
.TPF SPSS Text Wizard Document