หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sat

ไฟล์นามสกุล .sat

ประเภทไฟล์ACIS SAT 3D Model File

ผู้พัฒนา Spatial
หมวดหมู่ CAD Files
รูป Text

.SAT หมายเลขตัวเลือก

โมเดล 3 มิติได้รับการบันทึกในรูปแบบโซลิดสเตต ACIS ของ Spatial เก็บข้อมูลเรขาคณิตสามมิติในรูปแบบไฟล์ข้อความมาตรฐาน ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 3D ระหว่างหลายระบบและได้รับการสนับสนุนโดยโปรแกรม 3D CAD จำนวนมากที่มีส่วนประกอบ 3D ACIS Modeler ของ Spatial

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ SAT ซึ่งเป็น "ข้อความ ACIS มาตรฐาน" จะถูกจัดเก็บในรูปแบบข้อความ ASCII อาจถูกบันทึกในรูปแบบไบนารี่โดยใช้รูปแบบไฟล์ .SAB

หมายเหตุ: รูปแบบ SAT ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมายรวมถึง CAD, CAM, CAE, AEC, CMM, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และการต่อเรือ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SAT
Windows
Autodesk AutoCAD
IMSI TurboCAD Pro
Adobe Acrobat
CADSoftTools ABViewer
Autodesk 3ds Max
Dassault Systemes SolidWorks
Autodesk Fusion 360
Autodesk Inventor
AutoDesSys formZ
Linux
Adobe Acrobat
Spatial 3D ACIS Modeler
Macintosh
Autodesk AutoCAD
IMSI TurboCAD for Mac
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Autodesk Fusion 360
AutoDesSys formZ
WEB
ShareCAD.org

เกี่ยวกับไฟล์ SAT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sat และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว