หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sbp

ไฟล์นามสกุล .sbp

ประเภทไฟล์1Sketchbook Express iCloud Image

ผู้พัฒนา Autodesk
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

คืออะไร SBP ไฟล์?

รูปภาพที่สร้างขึ้นโดย Sketchbook Express, โปรแกรมวาดเขียน, การวาดภาพและระบายสี iOS บันทึกสถานะของพื้นที่วาดรูปสำหรับเก็บข้อมูลใน iCloud ซึ่งเป็นที่เก็บไฟล์และบริการแชร์ของ Apple

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ SBP ใช้สำหรับการจัดเก็บไฟล์ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ทั้ง Sketchbook เวอร์ชันเดสก์ท็อปและ iOS เมื่อบันทึกไฟล์ SBP Sketchbook Express จะเปลี่ยนขนาดของภาพเพื่อให้พอดีกับหน้าจอของอุปกรณ์ iOS นอกจากนี้จำนวนเลเยอร์สูงสุดจะลดลงเหลือหกชั้น

หมายเหตุ: Sketchbook Express ถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SBP
iOS
Autodesk SketchBook
Autodesk Sketchbook Express for iOS

ประเภทไฟล์2OpenSBP CNC Program File

ผู้พัฒนา OpenSBP Group
หมวดหมู่ CAD Files
รูป Text

.SBP หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์โปรแกรม CAD ที่ใช้โดยแอปพลิเคชัน Computer Numerical Controlled (CNC) บันทึกเป็นข้อความธรรมดาและมี toolpath และรหัสคำแนะนำ; ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์เครื่อง CNC ที่ตั้งโปรแกรมได้; แตกต่างจากรูปแบบ "G-code" ซึ่ง แต่เดิมสร้างขึ้นที่ MIT ในปี 1950

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: รูปแบบ OpenSBP เดิมได้รับการพัฒนาโดย ShobBot Tools แต่ตอนนี้ได้รับการบำรุงรักษาโดยกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือซีเอ็นซีที่ใช้ชื่อ "กลุ่ม OpenSBP"

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SBP

เกี่ยวกับไฟล์ SBP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sbp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว