หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sdf

ไฟล์นามสกุล .sdf

ประเภทไฟล์1SQL Server Compact Database File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Database Files
รูป N/A

คืออะไร SDF ไฟล์?

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ขนาดกะทัดรัดที่พัฒนาโดย Microsoft หรือที่รู้จักในรูปแบบ SQL Server Compact (SQL CE) ออกแบบมาสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนอุปกรณ์พกพาและเดสก์ท็อป มีเนื้อหาฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และสามารถมีขนาดสูงสุด 4GB

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: SQL Server Compact เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ถูกแจกจ่ายเป็น SQL Server สำหรับ Windows CE และ SQL Server Mobile Edition

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SDF
Windows
Microsoft Visual Studio
Microsoft SQL Server

ประเภทไฟล์2Spatial Data Format File

ผู้พัฒนา Autodesk
หมวดหมู่ GIS Files
รูป N/A

.SDF หมายเลขตัวเลือก 2

รูปแบบ Geodatabase ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลเชิงพื้นที่ รองรับคลาสฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งแต่ละอันอาจมีคุณสมบัติเรขาคณิตหลายอัน เหมาะสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลเชิงพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ SDF ได้รับการพัฒนาโดย Autodesk และใช้โดยโปรแกรม Autodesk หลายโปรแกรมรวมถึง Autodesk MapGuide Enterprise และ AutoCAD Map 3D

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SDF
Windows
Autodesk AutoCAD
Safe Software FME Desktop
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018
Autodesk AutoCAD Map 3D 2018
Linux
MapGuide Open Source
Macintosh
Autodesk AutoCAD

ประเภทไฟล์3Standard Data File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.SDF หมายเลขตัวเลือก 3

รูปแบบฐานข้อมูลมาตรฐานที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้ฟิลด์ที่มีความยาวคงที่เพื่อเก็บค่า สามารถนำเข้าและส่งออกโดยใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SDF
Windows
dBase
Pervasive PSQL

ประเภทไฟล์4Structure Data File

ผู้พัฒนา Symyx Technologies
หมวดหมู่ Data Files
รูป Text

.SDF หมายเลขตัวเลือก 4

ไฟล์ข้อมูลเคมีที่สร้างในรูปแบบไฟล์ข้อมูลโครงสร้าง (SDF) ซึ่งพัฒนาโดย Molecular Design Limited (MDL) บันทึกเป็นข้อความธรรมดาและมีบันทึกโครงสร้างทางเคมี ใช้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนมาตรฐานสำหรับข้อมูลสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Molecular Design Limited ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น MDL Information Systems และต่อมาถูกซื้อโดย Symyx Technologies ซึ่งเป็นองค์กรที่รักษารูปแบบ SDF ในขณะนี้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SDF
Windows
Avogadro
NISS PowerMV
Advanced Chemistry Development ACD/ChemFolder
CheD
Linux
Avogadro
OpenEye Scientific VIDA
Macintosh
Avogadro

ประเภทไฟล์5World in Conflict Game Map

ผู้พัฒนา Massive Entertainment
หมวดหมู่ Game Files
รูป Binary

.SDF หมายเลขตัวเลือก 5

ไฟล์แผนที่ที่ใช้โดย World in Conflict เกมจำลองสถานการณ์สงครามแบบเรียลไทม์ จัดเก็บภูมิประเทศจุดวางไข่ตำแหน่งรายการและรายละเอียดแผนที่อื่น ๆ ใช้สำหรับการเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสร้างแผนที่ที่กำหนดเองได้โดยใช้ WicEd เครื่องมือแก้ไขแผนที่โลกในความขัดแย้ง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SDF

เกี่ยวกับไฟล์ SDF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sdf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว