หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sdn

ไฟล์นามสกุล .sdn

ประเภทไฟล์Shareware Distributors Network File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.SDN หมายเลขตัวเลือก

รูปแบบไฟล์เก็บถาวรแบบป้องกันใช้สำหรับถ่ายโอนโปรแกรมแชร์แวร์ มีข้อมูลลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาของไฟล์ SDN สามารถแตกได้โดยใช้ ARJ Archiver โดย Robert K. Jung

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SDN
Windows
ARJ Archiver

เกี่ยวกับไฟล์ SDN ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sdn และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว