หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sew

ไฟล์นามสกุล .sew

ประเภทไฟล์Home Embroidery Format

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ CAD Files
รูป N/A

.SEW หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ CAM (การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) ที่มีคำแนะนำสำหรับการสร้างเย็บปักถักร้อยด้วยจักรเย็บผ้า รวมถึงรหัสเช่น "หยุด" "กระโดด" และ "ตัดแต่ง" ใช้โดยจักรเย็บผ้าจาโนเม่

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SEW

เกี่ยวกับไฟล์ SEW ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sew และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว