หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .slddrw

ไฟล์นามสกุล .slddrw

ประเภทไฟล์SolidWorks Drawing File

ผู้พัฒนา Dassault Systemes
หมวดหมู่ CAD Files
รูป Binary

.SLDDRW หมายเลขตัวเลือก

การวาดภาพสองมิติที่สร้างขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ CAD SolidWorks บันทึกข้อมูลรูปภาพในรูปแบบเวกเตอร์โดยใช้บรรทัดแทนพิกเซล เกี่ยวข้องกับรูปแบบไฟล์ SolidWorks 3D .SLDPRT และ .SLDASM

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SLDDRW
Windows
Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer
Dassault Systemes SolidWorks
Spicer ViewCaf
Macintosh
Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer
Dassault Systemes SolidWorks

เกี่ยวกับไฟล์ SLDDRW ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.slddrw และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว