หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sqd

ไฟล์นามสกุล .sqd

ประเภทไฟล์1Configuration Settings File

ผู้พัฒนา SparkPath Technologies
หมวดหมู่ Settings Files
รูป Text

คืออะไร SQD ไฟล์?

ไฟล์การตั้งค่าที่สร้างโดย SP Debugger สำหรับ SQR ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยคุณตรวจสอบและควบคุมโปรแกรม SQR มีรายละเอียดการกำหนดค่าที่อนุญาตให้ SQR ค้นหาและเรียกใช้โปรแกรมของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ข้อมูลที่แตกต่างกันบางส่วนที่อยู่ในไฟล์ SQD คือไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม SQR หลักปลายทางสำหรับไฟล์เอาต์พุตบันทึกและประเภทฐานข้อมูล

เพื่อสร้างไฟล์ SQD ไฟล์→บันทึกการกำหนดค่าเป็น ... ใน SP Debugger สำหรับแถบเมนู SQR หากต้องการโหลดชุดการกำหนดค่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้าให้ไปที่ไฟล์→เปิดการกำหนดค่า ... ในแถบเมนูโปรแกรม

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SQD

ประเภทไฟล์2SQ Data File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.SQD หมายเลขตัวเลือก 2

รูปแบบข้อมูลที่ใช้โดยโปรแกรมจำลองการ Sysquake มีการต่อเนื่องของคำสั่ง LME ที่กำหนดตัวแปรและและตัวจัดการอินพุต / เอาต์พุต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้โดยไฟล์ .SQ ที่เรียกใช้ภายใน Sysquake

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SQD
Windows
Calerga Sysquake for Windows
Linux
Calerga Sysquake for Linux
Macintosh
Calerga Sysquake for Mac OS X

เกี่ยวกับไฟล์ SQD ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sqd และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว