หลัก : นามสกุลไฟล์ : .t2kt ไฟล์

.t2kt ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์Teach2000 Exam File

ผู้พัฒนา Basement.nl
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.T2KT หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สอบที่สร้างโดย Teach2000 ซึ่งเป็นเทรนเนอร์หน่วยความจำและแอปพลิเคชันประเมินนักเรียน บันทึกการสอบในรูปแบบที่เข้ารหัสและมีคำถามเพื่อให้นักเรียนตอบ ใช้สำหรับกระจายการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทดสอบ Teach2000 สามารถทำได้โดยการป้อนรหัสผ่านนักเรียนที่ครูระบุ เมื่อนักเรียนเสร็จสิ้นการทดสอบผลลัพธ์จะถูกบันทึกลงในไฟล์ .T2KS ซึ่งครูสามารถดูได้สำหรับการให้เกรด

หมายเหตุ: ไฟล์ T2KT สามารถถอดรหัสได้ด้วยรหัสผ่านที่ใช้ เข้ารหัสไฟล์ ดังนั้นสิ่งนี้จะช่วยป้องกันการเข้าถึงการทดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรแกรมที่เปิด T2KT ไฟล์

เกี่ยวกับ T2KT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .t2kt เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ Teach2000 Exam Fileคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ