หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .swt

ไฟล์นามสกุล .swt

ประเภทไฟล์Flash Generator Template

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Video Files
รูป N/A

.SWT หมายเลขตัวเลือก

เทมเพลตที่ใช้โดย Adobe Flash โปรแกรมสร้างมัลติมีเดีย มักใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Flash อาจใช้สำหรับปุ่มหรือรายการอื่น ๆ ที่สามารถนำเข้าไปยังภาพเคลื่อนไหว Flash ที่มีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ SWT เป็นเวอร์ชันเทมเพลตของรูปแบบไฟล์ .SWF มาตรฐาน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SWT
Windows
Adobe Dreamweaver
Adobe Flash
Macintosh
Adobe Dreamweaver
Adobe Flash

เกี่ยวกับไฟล์ SWT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.swt และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว