หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .t12

ไฟล์นามสกุล .t12

ประเภทไฟล์At Home 2012 Tax Return

ผู้พัฒนา H&R Block
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.T12 หมายเลขตัวเลือก

การคืนภาษีที่สร้างขึ้นด้วย H & R Block At Home ซอฟต์แวร์การเตรียมภาษีรุ่น 2012 รวมถึงแบบฟอร์มภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาสำหรับปีภาษี 2012; อาจมีแบบฟอร์มภาษีของรัฐด้วยหากมีการเลือกคืนแบบรัฐ เก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเพื่อให้สามารถบันทึกภาษีคืนและดำเนินการต่อได้ในภายหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การคืนภาษีที่สมบูรณ์สามารถพิมพ์และส่งหรือยื่นโดยตรงจากภายในซอฟต์แวร์ At Home ให้บริการในแบบพื้นฐานดีลักซ์พรีเมียมและพรีเมียม & รุ่นธุรกิจ

หมายเหตุ: At Home 2012 ยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ At Home 2011 ( .T11 ) ได้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ T12
Windows
H&R Block Tax Software
H&R Block At Home
Macintosh
H&R Block Tax Software
H&R Block At Home

เกี่ยวกับไฟล์ T12 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.t12 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว