หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .tar.lzma

ไฟล์นามสกุล .tar.lzma

ประเภทไฟล์LZMA Compressed Tarball

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป Binary

.TAR.LZMA หมายเลขตัวเลือก

การบีบอัด "Tarball" ( .TAR ไฟล์) ด้วยการบีบอัด .LZMA (อัลกอรึทึมลูกโซ่ Lempel-Ziv-Markov) ดังนั้นจึงใช้นามสกุลไฟล์ผสม มักจะใช้สำหรับการกระจายแพคเกจซอฟต์แวร์ linux

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ TAR.LZMA สามารถแตกไฟล์โดยคลายการบีบอัดไฟล์ก่อนจากนั้นแตกไฟล์จาก tarball ที่ได้ กระบวนการสองขั้นตอนนี้ได้รับการจัดการโดยทั่วไปในขั้นตอนเดียวโดยยูทิลิตี้การแตกไฟล์หลายไฟล์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแตกเนื้อหาไฟล์ด้วยโปรแกรม Unix tar (สมมติว่าติดตั้ง lzma) โดยใช้คำสั่งนี้:

tar --lzma -xvpf file.tar.lzma

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TAR.LZMA
Windows
7-Zip
Smith Micro StuffIt Deluxe for Windows
ConeXware PowerArchiver
LZMA SDK
Linux
p7zip
GNU Tar
Macintosh
Sixty Five 7zX

เกี่ยวกับไฟล์ TAR.LZMA ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.tar.lzma และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว