หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .emrg2

ไฟล์นามสกุล .emrg2

ประเภทไฟล์E-Merge 2.0 Data File

ผู้พัฒนา Psychology Software Tools
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.EMRG2 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างโดย E-Merge เป็นเครื่องมือที่เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ E-Prime Psychology บันทึกข้อมูลที่ผสานจากไฟล์ข้อมูล .EDAT หรือ .EDAT2 ตั้งแต่สองไฟล์ขึ้นไป ใช้สำหรับการรวมชุดข้อมูลผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นไฟล์เดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ EMRG2 สามารถเปิดได้โดย E-DataAid ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมในชุดแอพพลิเคชัน E-Prime โปรแกรมนี้สามารถกรองวิเคราะห์และส่งออกข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

หมายเหตุ: E-Merge เวอร์ชั่น 1 บันทึกชุดข้อมูลที่ผสานโดยใช้ส่วนขยาย .EMRG ไฟล์ EMRG ยังสามารถเปิดได้โดย E-DataAid เวอร์ชัน 2

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EMRG2

เกี่ยวกับไฟล์ EMRG2 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.emrg2 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว