หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .tct

ไฟล์นามสกุล .tct

ประเภทไฟล์TurboCAD Drawing Template

ผู้พัฒนา IMSI/Design
หมวดหมู่ CAD Files
รูป N/A

.TCT หมายเลขตัวเลือก

เทมเพลตการวาดภาพสำหรับสร้างเค้าโครง 2D หรือโมเดล 3 มิติด้วย TurboCAD อาจมีวัตถุเดียวหรือการออกแบบที่ซับซ้อน (เช่นบ้านทั้งหลัง) ที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ ให้จุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์เมื่อสร้างการออกแบบใหม่แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TCT
Windows
IMSI TurboCAD Pro
Macintosh
IMSI TurboCAD for Mac

เกี่ยวกับไฟล์ TCT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.tct และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว