หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .tsv

ไฟล์นามสกุล .tsv

ประเภทไฟล์1Tab Separated Values File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Data Files
รูป Text

คืออะไร TSV ไฟล์?

ไฟล์ TSV จัดเก็บตารางข้อมูลที่คอลัมน์ข้อมูลถูกคั่นด้วยแท็บ สามารถนำเข้าสู่โปรแกรมสเปรดชีตส่วนใหญ่ซึ่งจัดรูปแบบข้อมูลลงในเซลล์ สามารถส่งออกไฟล์ TSV ด้วยโปรแกรมสเปรดชีตซึ่งช่วยให้สามารถดูข้อมูลด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความพื้นฐานหรือโปรแกรมประมวลผลคำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ TSV มักใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล เป็นรูปแบบอื่นของ .CSV ซึ่งเป็นอีกรูปแบบที่นิยมสำหรับการส่งออกข้อมูลสเปรดชีต ไฟล์ CSV ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นคอลัมน์ข้อมูลแทนที่จะเป็นแท็บ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TSV
Windows
Ability Office
LibreOffice
Google Drive
Microsoft Works
Microsoft Excel
Linux
LibreOffice
Google Drive
Macintosh
LibreOffice
Microsoft Excel for Mac
Google Drive
MacroMates TextMate

ประเภทไฟล์2Digital Receiver Video Recording File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Video Files
รูป N/A

.TSV หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ TSV มีการบันทึกรายการโทรทัศน์และสร้างขึ้นโดยทีวีดิจิตอลหรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเช่น Tiger I555 และ Freeview มันเก็บวิดีโอในรูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอขั้นสูง (AVC) เสียงในรูปแบบ MPEG-1 และข้อความในรูปแบบคำบรรยายเทเลเท็กซ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ TSV ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมดิจิตอลเพื่อจัดเก็บรายการโทรทัศน์ที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ โปรแกรมสามารถเล่นได้โดยผู้ใช้ ไฟล์ TSV นั้นได้รับการเข้ารหัสโดยตัวรับสัญญาณดาวเทียมดิจิตอลและไม่รองรับโปรแกรมอื่น ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TSV
Windows
Only supported by the digital receiver that created the TSV file
Linux
Only supported by the digital receiver that created the TSV file
Macintosh
Only supported by the digital receiver that created the TSV file

เกี่ยวกับไฟล์ TSV ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.tsv และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว