หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .tt17

ไฟล์นามสกุล .tt17

ประเภทไฟล์TurboTax Canada 2017 Tax Return

ผู้พัฒนา Intuit
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.TT17 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ TT17 เป็นการคืนภาษีที่สร้างขึ้นโดย TurboTax Canada เวอร์ชัน 2017 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการยื่นภาษีคืน มันมีข้อมูลภาษีของรัฐบาลกลางและแคนาดาและข้อมูลส่วนบุคคลที่ป้อนโดยผู้ใช้ ไฟล์ TT17 ถูกสร้างและใช้บ่อยที่สุดในปี 2018 ระหว่างเดือนมกราคมและเมษายน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณบันทึกการคืนภาษีของคุณใน TurboTax Canada 2017 ไฟล์ TT17 จะถูกสร้างขึ้นเพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณ เป็นประเภทไฟล์หลักที่ใช้โดย TurboTax Canada และมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ:

นามสกุลไฟล์ขอคืนภาษีที่ใช้โดย TurboTax Canada สะท้อนถึงปีของข้อมูลภาษีที่มี การคืนภาษีสำหรับปี 2559 ใช้ส่วนขยาย .TT16 ผลตอบแทนสำหรับปี 2558 ใช้ส่วนขยาย .TT15 และอื่น ๆ

หมายเหตุ: TurboTax 2017 เวอร์ชั่นสหรัฐอเมริกาบันทึกไฟล์ด้วยนามสกุลไฟล์ .TAX2017

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TT17
Windows
Intuit Canada TurboTax
Macintosh
Intuit Canada TurboTax

เกี่ยวกับไฟล์ TT17 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.tt17 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว