หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .wku

ไฟล์นามสกุล .wku

ประเภทไฟล์Lotus 1-2-3 Spreadsheet

ผู้พัฒนา IBM
หมวดหมู่ ไฟล์สเปรดชีต
รูป N/A

.WKU หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สเปรดชีตที่สร้างโดย Lotus 1-2-3 เวอร์ชันเก่ากว่าและไม่รองรับรูปแบบอีกต่อไป แต่เดิมใช้กับระบบที่ทำงานบน DOS และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่นแรก

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WKU

เกี่ยวกับไฟล์ WKU ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.wku และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว