หลัก : หมวด : ไฟล์สเปรดชีต

ไฟล์สเปรดชีต

ไฟล์สเปรดชีตเก็บข้อมูลในเซลล์ซึ่งจัดเรียงเป็นแถวและคอลัมน์ แต่ละเซลล์อาจมีข้อมูลบางประเภทเช่นสตริงข้อความตัวเลขหรือวันที่ เซลล์อาจมีสูตรซึ่งอ้างอิงเซลล์อื่น ๆ