หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .xar

ไฟล์นามสกุล .xar

ประเภทไฟล์1Xara Xtreme Drawing

ผู้พัฒนา MAGIX
หมวดหมู่ Vector Image Files
รูป Binary

คืออะไร XAR ไฟล์?

รูปแบบเวกเตอร์ที่ใช้โดย Xara Xtreme และรุ่นก่อน, Xara X, CorelXARA และ Xara Photo & นักออกแบบกราฟิก; สร้างโดย Xara Designer Pro; สามารถใช้สำหรับการแก้ไขภาพถ่ายสร้างภาพประกอบและพัฒนากราฟิกเว็บ ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อรูปแบบไฟล์ Flare

ข้อมูลเพิ่มเติม

Xara ถูกซื้อโดย MAGIX ในปี 2007 MAGIX เปิดตัว Xara Xtreme 5 ในฐานะผู้สืบทอดของ MAGIX Xtreme Photo & นักออกแบบกราฟิกจากนั้นเปิดตัว Xara Photo & นักออกแบบกราฟิก 6 เป็นผู้สืบทอดต่อ Xara Xtreme 5

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ XAR

ประเภทไฟล์2Extensible Archive Format File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป Binary

.XAR หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์บีบอัดที่สร้างในรูปแบบ Extensible Archive Format (XAR) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กับระบบที่ใช้ Unix เป็นหลัก มีไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์และอาจรวมหรือไม่รวมการบีบอัด รวมดัชนีส่วนหัวของ XML ซึ่งช่วยให้ค้นหาเนื้อหาของไฟล์เก็บถาวรได้ง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ XAR สามารถเปิดได้บนระบบ Unix โดยใช้ยูทิลิตี้ xar และคำสั่งต่อไปนี้:

xar -xf test.xar

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ XAR
Windows
7-Zip
ConeXware PowerArchiver
Linux
xar
Macintosh
Incredible Bee Archiver

ประเภทไฟล์3Excel Auto-Recovery File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ ไฟล์สเปรดชีต
รูป Binary

.XAR หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์ที่สร้างโดยโปรแกรม Excel เพื่อการกู้คืนอัตโนมัติ ช่วยกู้คืนข้อมูลสเปรดชีตเมื่อมีการปิดโปรแกรมโดยไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นไฟดับหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรม ซ่อนอยู่ใน Excel และพื้นผิวเท่านั้นหลังจากโปรแกรมขัดข้อง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ XAR
Windows
Ability Office

เกี่ยวกับไฟล์ XAR ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.xar และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว