หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .xbk

ไฟล์นามสกุล .xbk

ประเภทไฟล์1XenServer Backup File

ผู้พัฒนา Citrix
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

คืออะไร XBK ไฟล์?

ไฟล์สำรองที่สร้างโดยซอฟต์แวร์การจำลองเสมือน Citrix บันทึกการกำหนดค่าสำหรับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เสมือนเพื่อให้สามารถเรียกคืนและเริ่มต้นใหม่ได้หากเลิกโดยไม่คาดคิด ไม่รวมเครื่องเสมือนที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ XBK สามารถสร้าง (และกู้คืน) โดย XenServer หรือ XenClient ซึ่งเป็น Windows GUI ที่ใช้สำหรับจัดการโฮสต์ XenServer

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ XBK

ประเภทไฟล์2SMART Notebook File

ผู้พัฒนา SMART Technologies
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.XBK หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ SMART Notebook ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและส่งมอบบทเรียนในชั้นเรียน อาจมีรูปภาพโน้ตไดอะแกรมเสียงและวิดีโอ ใช้สำหรับการจัดเก็บและกระจายบันทึกในห้องเรียน สามารถส่งออกไปยังไฟล์ .HTML หรือ .PDF ในซอฟต์แวร์ SMART Notebook

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ XBK สามารถแปลงเป็นรูปแบบ .NOTEBOOK ใหม่กว่าในซอฟต์แวร์ SMART Notebook รุ่นใหม่กว่า

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ XBK
Windows
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies Board software
Linux
SMART Technologies Notebook
Macintosh
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies Board software

เกี่ยวกับไฟล์ XBK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.xbk และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว