หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .xlshtml

ไฟล์นามสกุล .xlshtml

ประเภทไฟล์Microsoft Excel HTML Spreadsheet

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ ไฟล์สเปรดชีต
รูป N/A

.XLSHTML หมายเลขตัวเลือก

สเปรดชีต .XLS รุ่น HTML ที่สร้างด้วย Microsoft Excel ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นสร้างสเปรดชีต มีการแสดง HTML ของไฟล์สเปรดชีต XLS ต้นทางซึ่งสามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ ใช้สำหรับการดูสเปรดชีตที่เผยแพร่โดยไม่มีแอปพลิเคชัน Excel

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ XLSHTML ไม่รองรับ Microsoft Excel เวอร์ชันล่าสุดอีกต่อไป

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ XLSHTML
Windows
Ability Office
Microsoft Excel
Macintosh
Microsoft Excel for Mac

เกี่ยวกับไฟล์ XLSHTML ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.xlshtml และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว