หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .a01

ไฟล์นามสกุล .a01

ประเภทไฟล์ALZip Third Split Archive File

ผู้พัฒนา ESTsoft
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.A01 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สามของไฟล์เก็บถาวรแบบสแปนที่สร้างด้วย ALZip ซึ่งเป็นโปรแกรมบีบอัดไฟล์สำหรับระบบ Windows ใช้การบีบอัด ALZ ที่เป็นกรรมสิทธิ์และถูกบันทึกพร้อมกับไฟล์เก็บถาวรแยกอื่น ๆ นำหน้าด้วยไฟล์ .ALZ และ .A00 และตามด้วยไฟล์ .A02

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ไฟล์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นหน่วยเก็บถาวรแบบสแปนจะต้องมีอยู่เพื่อให้สามารถจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับใหม่ได้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ A01
Windows
ESTsoft ALZip

เกี่ยวกับไฟล์ A01 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.a01 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว