ซอฟต์แวร์ : ESTsoft : ESTsoft ALZip

ESTsoft ALZip

รีวิวซอฟต์แวร์

ฟังก์ชั่นหลัก

  • ยกเลิกการเก็บถาวร 40 รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ
  • บีบอัด 8 รูปแบบที่แตกต่างกันรวมถึง. EGG และ. ALZ
  • เข้าถึงโปรแกรมใน 20 ภาษา

ESTsoft ALZip เป็นโปรแกรมบีบอัดไฟล์ฟรี มันเป็นโปรแกรมซิปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลี แต่มีการใช้งานทั่วโลก

ALZip เป็นเครื่องมือง่าย ๆ สำหรับการเก็บไฟล์ซิปและคลายซิป มันมีรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง .ALZ และ .EGG แต่สามารถ unzip 40 รูปแบบและรหัสไปรษณีย์ 8 ALZip ถูกสร้างขึ้นในขั้นต้นเนื่องจากภาษามีปัญหากับ WinZip และมีให้บริการในกว่า 20 ภาษา

ถ้า คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ยูทิลิตี้การเก็บถาวรไฟล์เนื่องจากภาษาที่เขียนนั้น ALZip สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในหลาย ๆ ภาษา หากคุณสามารถเข้าใจอินเทอร์เฟซของโปรแกรมซิปของคุณได้ง่าย ALZip จะไม่มีอะไรให้เสนอ

อัปเดต: 18 กรกฎาคม 2014

▶ นามสกุลไฟล์หลัก

.egg – ALZip Archive

▶ นามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่ใช้ ESTsoft ALZip 8

ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.BHX BinHex Encoded File
.BH BlakHole Archive
.B64 Base64 MIME-Encoded File
.BIN Macbinary Encoded File
.ARJ ARJ Compressed File Archive
.A00 ALZip Second Split Archive File
.ACE WinAce Compressed File
.A01 ALZip Third Split Archive File
.ARC Compressed File Archive
.ENC Encoded File
.BZ2 Bzip2 Compressed File
.GPS GOM Player Skin File
.001 Split Archive File
.ICE ICE File Archive
.UUE Uuencoded File
.HA HA Compressed Archive
.HQX BinHex 4.0 Encoded File
.HBX BinHex Encoded File
.MIM Multi-Purpose Internet Mail Message File
.TGZ Gzipped Tar File
.ISO Disc Image File
.A02 ALZip Fourth Split Archive File
.ALZ ALZip Archive
.JAR Java Archive File
.PAK PAK (Packed) File
.CAB Windows Cabinet File
.ZOO Zoo Compressed File
.ZIP Zipped File
.TAR Consolidated Unix File Archive
.RAR WinRAR Compressed Archive
.XXE XXEncoded File
.GNUTAR GNU Tar Archive
.WAR Java Web Archive
.LCD CDSpace Emulated Disk Image
รูปแบบไฟล์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
.GZ Gnu Zipped Archive
.TAZ Tar Zipped File
.Z Unix Compressed File
.LHA LHARC Compressed Archive
.LZH LZH Compressed File