หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .a02

ไฟล์นามสกุล .a02

ประเภทไฟล์ALZip Fourth Split Archive File

ผู้พัฒนา ESTsoft
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.A02 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สี่ของไฟล์เก็บถาวรแบบสแปนที่สร้างด้วย ALZip ซึ่งเป็นยูทิลิตีการบีบอัดไฟล์ Windows บันทึกในรูปแบบการบีบอัด ALZ ที่เป็นกรรมสิทธิ์พร้อมกับไฟล์ .ALZ และส่วนอื่น ๆ ของไฟล์เก็บถาวรแบบแยกส่วน ไฟล์เพิ่มเติมมีนามสกุลไฟล์ .A01 , .A02 ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ไฟล์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นหน่วยเก็บถาวรแบบสแปนจะต้องมีอยู่เพื่อที่จะรวมกันเป็นไฟล์แบบเดิม

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ A02
Windows
ESTsoft ALZip

เกี่ยวกับไฟล์ A02 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.a02 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว