หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .a3m

ไฟล์นามสกุล .a3m

ประเภทไฟล์Authorware 3 Macintosh File

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.A3M หมายเลขตัวเลือก

โปรเจ็กต์ Authorware ที่ไม่มีการแพ็กที่สร้างด้วย Authorware v. 3 สำหรับ Macintosh รูปแบบที่แก้ไขได้ซึ่งยังไม่ได้รับการบรรจุหีบห่อสำหรับการแจกจ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Authorware 7 เป็นรุ่นล่าสุดที่พัฒนาโดย Macromedia ก่อนที่ Macromedia จะได้มาจาก Adobe Systems

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ A3M
Windows
Adobe Authorware
Macintosh
Adobe Authorware

เกี่ยวกับไฟล์ A3M ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.a3m และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว