หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .m2v

ไฟล์นามสกุล .m2v

ประเภทไฟล์MPEG-2 Video

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Video Files
รูป Binary

.M2V หมายเลขตัวเลือก

วิดีโอเท่านั้น (ไม่มีเสียง) ที่เข้ารหัสโดยใช้การบีบอัด MPEG-2

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ M2V
Windows
Microsoft Windows Media Player
Roxio Creator
CyberLink PowerDirector
VideoLAN VLC media player
CyberLink PowerDVD
Nullsoft Winamp
Adobe Flash
RealNetworks RealPlayer Cloud
Pinnacle Studio
Squared 5 MPEG Streamclip
MAGIX Video Pro X
Linux
VideoLAN VLC media player
Android
RealNetworks RealPlayer Cloud
Macintosh
VideoLAN VLC media player
Nullsoft Winamp
Roxio Popcorn
Roxio Toast
Adobe Flash
RealNetworks RealPlayer Cloud
Squared 5 MPEG Streamclip
iOS
Pentaloop PlayerXtreme Media Player
RealNetworks RealPlayer Cloud

เกี่ยวกับไฟล์ M2V ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.m2v และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว