หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .asa

ไฟล์นามสกุล .asa

ประเภทไฟล์ASP Configuration File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Web Files
รูป Text

.ASA หมายเลขตัวเลือก

มีการประกาศวัตถุตัวแปรค่าคงที่และฟังก์ชั่นที่สามารถเข้าถึงได้โดยหน้า .ASP มักจะตั้งชื่อว่า Global.asa และเข้าถึงได้หลายหน้าด้วยในเว็บไซต์ที่ใช้ ASP อนุญาตให้หลาย ๆ หน้าเข้าถึงฟังก์ชั่นและตัวแปรเดียวกันดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่สำหรับแต่ละหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ASA สามารถสร้างและแก้ไขได้ด้วยตนเองหรืออาจสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์เช่น Microsoft ASP.NET ไฟล์ Global.asa จะต้องเก็บไว้ในไดเรกทอรีรากของแอปพลิเคชัน ASP เพื่อให้ไฟล์อื่นเข้าถึงได้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ASA
Windows
Microsoft Notepad
IDM UltraEdit
Used by a Web server that supports ASP
Linux
IDM UltraEdit
Macintosh
MacroMates TextMate
IDM UltraEdit

เกี่ยวกับไฟล์ ASA ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.asa และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว