ซอฟต์แวร์ : Microsoft : Microsoft Notepad

Microsoft Notepad

รีวิวซอฟต์แวร์

ฟังก์ชั่นหลัก

  • ให้ส่วนต่อประสานการแก้ไขข้อความที่เรียบง่ายและเปลือยเปล่า
  • เปิดไฟล์ใด ๆ ที่เก็บไว้เป็นข้อความธรรมดา
  • ตรวจจับการเข้ารหัสข้อความต้นฉบับ

ภาพหน้าจอของ Microsoft Notepad 6

คุณสมบัติหลัก

Microsoft Notepad เป็นตัวแก้ไขข้อความอย่างง่ายที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows แม้ว่าโปรแกรมจะมีคุณสมบัติ จำกัด แต่ก็ยังคงมีประโยชน์ในบริบทต่าง ๆ สำหรับการดูและแก้ไขไฟล์ข้อความธรรมดา

เนื่องจาก Notepad เป็นตัวแก้ไขข้อความธรรมดา คุณจะไม่ได้รับคุณสมบัติเดียวกับที่ใช้โปรแกรมประมวลผลคำเช่น Microsoft Word เช่นกราฟิกหรือการจัดรูปแบบหน้า อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถตัดคำได้และเลือกแบบอักษรสไตล์ขนาดและสคริปต์ Notepad รองรับโหมดการเข้ารหัสข้อความที่แตกต่างกันรวมถึง Unicode, UTF-8, Unicode ขนาดใหญ่และ ANSI

ไม่มีใครจะลองโม้เกี่ยวกับคุณสมบัติการแก้ไขข้อความของ Notepad กระนั้นโปรแกรมนี้ยังมีประโยชน์ในหลายบริบทเช่นเมื่อจดบันทึกเมื่อดูไฟล์ข้อความและเมื่อทำการแก้ไขไฟล์ซอร์สโค้ด ด้วยเหตุผลเหล่านี้ Notepad เป็นตัวแก้ไขข้อความที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

อัปเดต: 25 กันยายน 2017

▶ นามสกุลไฟล์หลัก

.txt – Plain Text File

▶ นามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่ใช้ Microsoft Notepad 6

ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.CFG Configuration File
.CONFIG Configuration File
.INFO Generic Information File
.INI Windows Initialization File
.JS JavaScript File
.HTML Hypertext Markup Language File
.INF Setup Information File
.CSS Cascading Style Sheet
.CSV Comma Separated Values File
.XML XML File
.LOG Log File
รูปแบบไฟล์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
.BBZ BerryBuzz Backup File
.BMK Nokia Device Bookmark File
.BOOK Budget In Brief Book File
.BSH BeanShell Script
.DBA DarkBASIC Source Code File
.BCS Boland Calibration Settings File
.1ST Readme File
.S Source Code File
.AS ActionScript File
.ASM Assembly Language Source Code File
.A8S Anim8or Script
.CEL Celestia Script File
.ANS ANSI Text File
.M MATLAB Source Code File
.M Mercury Source Code File
.GM GameMonkey Script
.ATT Web Form Post Data File
.XSD XML Schema Definition
.AVS AviSynth Script File
.MAP Quake Engine Map File
.DIF Data Interchange Format
.CHART Guitar Rhythm Chart File
.CS C# Source Code File
.CELX Celestia Script
.CFG Cal3D Model Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.CMD Windows Command File
.CSH C Shell Script
.PY Python Script
.CUS AutoCAD Custom Dictionary File
.CU CUDA Source Code File
.CAMP WCS Color Appearance Model Profile File
.GSD General Station Description File
.BPW Bitmap World File
.BSDL Boundary Scan Description Language File
.GSC Call of Duty Game Script
.BSD BSDL File
.P6 Perl 6 Source Code File
.FOUNTAIN Fountain Script File
.PAS Pascal Source File
.HPS HPL Script
.HTM Hypertext Markup Language File
.ATH Alienware AlienFX Theme File
.JRTF JAmes OS Rich Text File
.A Static Library
.JAV Java Source File
.QC Half-Life Model Compiler Script
.QC QuakeC Source Code File
.MXML Flex MXML Component
.MDL Warcraft 3 3D Model Text File
.ARENA Quake 3 Engine Arena File
.OSU Osu! Script
.JAVA Java Source Code File
.PNPT Programmer's Notepad Project Template
.PL Perl Script
.SRC Source Code
.CGI Common Gateway Interface Script
.RTX Rich Text Document
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.PHP PHP Source Code File
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Minecraft Properties File
.PROPERTIES Java Properties File
.MCMETA Minecraft Animation File
.XSL XML Style Sheet
.MDBACKUP iPhone Data Backup File
.MDINFO iPhone Backup Information File
.MDOWN Markdown File
.OUT Output File
.XQY XQuery Source File
.XQL XML Query Language File
.HAML Haml Source Code File
.CONF Generic Configuration File
.WTX Text Document
.ASA ASP Configuration File
.PNPROJ Programmer's Notepad Project File
.URL Internet Shortcut