หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ast

ไฟล์นามสกุล .ast

ประเภทไฟล์1ClarisWorks Assistant File

ผู้พัฒนา Apple
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

คืออะไร AST ไฟล์?

ผู้ช่วยสำหรับการสร้างเอกสารใหม่ใน ClarisWorks คล้ายกับเทมเพลต แต่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเขียนไฟล์ สามารถใช้เพื่อสร้างนามบัตรปฏิทินจดหมายข่าวงานนำเสนอและอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ทั้ง AppleWorks และ ClarisWorks ถูกยกเลิก

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ AST
Macintosh
Apple AppleWorks
Apple ClarisWorks

ประเภทไฟล์2Adobe Color Separations Table

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Settings Files
รูป N/A

.AST หมายเลขตัวเลือก 2

มีตัวเลือกการแยกสีที่สามารถโหลดได้โดยโปรแกรม Adobe หลายโปรแกรม อาจใช้สำหรับกำหนดการแยกสีสำหรับการพิมพ์การส่งออกเป็น PDF หรือการส่งออกไปยังโปรแกรมอื่น สามารถใช้สำหรับภาพที่ใช้ RGB, CMYK และโหมดสีอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการแยกสีทั่วไปอีกอันคือไฟล์ "การแยกสีเดสก์ท็อป" ( .DCS ) ไฟล์ซึ่งพัฒนาโดย Quark

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ AST
Windows
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop
Linux
Adobe Acrobat
Macintosh
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop

ประเภทไฟล์3Ability Spreadsheet Template

ผู้พัฒนา Ability Plus Software
หมวดหมู่ ไฟล์สเปรดชีต
รูป Binary

.AST หมายเลขตัวเลือก 3

เทมเพลตสเปรดชีตที่สร้างโดยสเปรดชีทความสามารถซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดความสามารถในการทำงาน ใช้สำหรับสร้างสเปรดชีตความสามารถหลายตัว ( .AWS ไฟล์) จากเทมเพลตเดียวกัน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ AST
Windows
Ability Office

เกี่ยวกับไฟล์ AST ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ast และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว