หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .asv

ไฟล์นามสกุล .asv

ประเภทไฟล์1Finale Auto-save File

ผู้พัฒนา MakeMusic
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

คืออะไร ASV ไฟล์?

ไฟล์ที่สร้างโดย Finale แอปพลิเคชั่นสร้างโน้ตดนตรีสำหรับการเล่นเครื่องดนตรีเสียงร้อง ฯลฯ แทนที่ด้วยไฟล์ .ASVX ซึ่งเผยแพร่ใน Finale 2014; มีข้อมูลสำรองสำหรับไฟล์ .MUS เช่นเดียวกับไฟล์ .BAK สร้างเมื่อไฟล์ MUS ได้รับการบันทึกอัตโนมัติโดย Finale

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการสร้างไฟล์ ASV:

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ASV
Windows
MakeMusic Finale
MakeMusic SmartMusic
Macintosh
MakeMusic Finale
MakeMusic SmartMusic

ประเภทไฟล์2Adobe Photoshop Selective Color File

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Settings Files
รูป Binary

.ASV หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์การตั้งค่าสีที่ใช้โดย Adobe Photoshop โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขกราฟิกแรสเตอร์ มีการตั้งค่าการปรับสีสำหรับค่าสีฟ้าม่วงแดงเหลืองและดำ (CMYK) ที่มีสีต่างกันซึ่งอยู่ในระดับตั้งแต่ -100% ถึง + 100%) ยังมีวิธีการเลือกสีซึ่งเป็นญาติหรือแน่นอน; ใช้สำหรับบันทึกการตั้งค่าการปรับสีที่สามารถนำไปใช้กับภาพหลายภาพได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าต่าง Selective Color สามารถเข้าถึงได้ใน Photoshop โดยการเลือกรูปภาพ→การปรับ→สีที่เลือก ...

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ASV
Windows
Adobe Photoshop
Macintosh
Adobe Photoshop

เกี่ยวกับไฟล์ ASV ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.asv และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว