หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fp

ไฟล์นามสกุล .fp

ประเภทไฟล์1FileMaker Pro Spreadsheet

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ ไฟล์สเปรดชีต
รูป N/A

คืออะไร FP ไฟล์?

ไฟล์สเปรดชีตที่สร้างโดย FileMaker Pro; จัดระเบียบข้อมูลลงในแถวและคอลัมน์และถูกบันทึกในรูปแบบ FileMaker ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ใช้พร้อมกับไฟล์ฐานข้อมูล FileMaker ( .FMP )

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FP
Windows
FileMaker Pro
Macintosh
FileMaker Pro

ประเภทไฟล์2Fragment Program File

ผู้พัฒนา OpenGL
หมวดหมู่ 3D Image Files
รูป Text

.FP หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ที่ใช้โดยโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยี OpenGL ระบุคุณสมบัติลักษณะที่ปรากฏสำหรับแฟรกเมนต์ (พิกเซลในพื้นที่ 3 มิติ) ในโมเดลสามมิติ เปิดใช้งานการจัดการพิกเซลก่อนแสดงผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ FP ถูกเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ระดับต่ำที่เรียกว่าภาษาแอสเซมบลี พวกเขาจะถูกบันทึกในรูปแบบข้อความธรรมดา

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FP
Windows
Celestia
Linux
Celestia
Macintosh
Celestia
Apple OpenGL Shader Builder

ประเภทไฟล์3FinePrint File

ผู้พัฒนา FinePrint Software
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.FP หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์ FP เป็นไฟล์ที่สร้างโดย FinePrint ซึ่งเป็นยูทิลิตี้การพิมพ์ของ Windows ที่ให้คุณแก้ไขงานพิมพ์ได้ ประกอบด้วยงานพิมพ์ซึ่งมีหน้าที่จะพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งหน้าแก้ไขการพิมพ์เค้าโครงของงานพิมพ์และการตั้งค่าการพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ FP ที่เปิดใน FinePrint 9.2

FinePrint ใช้เพื่อแก้ไขงานพิมพ์ใน Windows คุณสามารถใช้งานฟังก์ชั่นที่หลากหลายเช่นดูตัวอย่างงานพิมพ์, เพิ่มและลบหน้า, แก้ไขข้อความ, ไฮไลต์ข้อความ, พิมพ์หลาย ๆ หน้าบนแผ่นงานเดียว, แปลงเป็นสีเทาและหน้าครอบตัด หากคุณเลือกที่จะบันทึกงานพิมพ์ใน FinePrint ไฟล์ FP จะถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บงานพิมพ์

หลังจากติดตั้ง FinePrint คุณสามารถเปิดยูทิลิตี้เมื่อพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Windows ใด ๆ หลังจากที่คุณเลือกพิมพ์ยูทิลิตี้จะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณแก้ไขเอกสารและพิมพ์

คุณสามารถบันทึกงานพิมพ์โดยเลือกไอคอนฟลอปปี้ดิสก์ไอคอนตั้งชื่อไฟล์และเลือกตำแหน่งบันทึก คุณสามารถเปิดไฟล์ FP ได้โดยคลิกสองครั้งที่ไฟล์หรือเลือกไอคอนโฟลเดอร์ใน FinePrint แล้วไปที่ไฟล์ FP

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FP
Windows
FinePrint

เกี่ยวกับไฟล์ FP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว