หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .bakx

ไฟล์นามสกุล .bakx

ประเภทไฟล์Finale Backup File

ผู้พัฒนา MakeMusic
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.BAKX หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างโดย Finale โปรแกรมโน้ตดนตรีสำหรับเครื่องดนตรีเสียงร้องและอื่น ๆ มีข้อมูลสำรองสำหรับไฟล์ .MUSX ; อัพเดตเวอร์ชั่นของไฟล์ Finale .BAK ที่ใช้ในรีลีสก่อนหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการสร้างไฟล์ BAKX:

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BAKX
Windows
MakeMusic Finale
MakeMusic SmartMusic
Macintosh
MakeMusic Finale
MakeMusic SmartMusic

เกี่ยวกับไฟล์ BAKX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.bakx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว