หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .bbz

ไฟล์นามสกุล .bbz

ประเภทไฟล์BerryBuzz Backup File

ผู้พัฒนา Bellshare
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.BBZ หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดย BerryBuzz โปรแกรมที่ใช้สำหรับกำหนดสี LED สำหรับอุปกรณ์ BlackBerry แบบพกพา บันทึกการสำรองข้อมูลการกำหนดค่า LED และเก็บไว้ในมีเดียการ์ดของ BlackBerry; สามารถถ่ายโอนไปยังพีซีและดูด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BBZ
Windows
Microsoft Notepad

เกี่ยวกับไฟล์ BBZ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.bbz และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว