หลัก : นามสกุลไฟล์ : .bk1 ไฟล์

.bk1 ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์1Autodesk Backup File

ผู้พัฒนา Autodesk
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

คืออะไร BK1 ไฟล์?

ไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ของ Autodesk รวมถึง AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop และ AutoCAD Map เก็บไฟล์ .BAK ที่ถูกเปลี่ยนชื่อด้วยนามสกุล ".bk1" เปลี่ยนชื่อเมื่อโปรแกรม Autodesk ยุติโดยไม่คาดคิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ BAK จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บันทึกไฟล์รูปวาด ดังนั้นเมื่อโปรแกรมขัดข้องแอปพลิเคชัน Autodesk พยายามเปลี่ยนชื่อไฟล์ BAK เป็น BK1 เพื่อป้องกันไฟล์รูปวาดที่เสียหายจากการแทนที่ข้อมูลสำรองเดิม

หมายเหตุ: หากส่วนขยาย BK1 นั้นถูกใช้งานอยู่ ".bk2" ถึง ".bk9," เช่นเดียวกับ ".bka" ถึง ".bkz" และ ".baa" ถึง ".bzz" จนกระทั่งพบส่วนขยายที่ไม่ซ้ำกัน

โปรแกรมที่เปิด BK1 ไฟล์
Windows
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD Mechanical 2018
Macintosh
Autodesk AutoCAD

ประเภทไฟล์2Windows Indexing Service File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ ไฟล์ระบบ
รูป Binary

.BK1 หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ที่สร้างโดย Indexing Service ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Windows ที่ใช้เพื่อจัดทำดัชนีข้อมูลการค้นหาระบบไฟล์ มีข้อมูลที่ใช้สำหรับการค้นหาไฟล์อย่างรวดเร็วใน Windows มักจะเห็นด้วยชื่อ propstor.bk1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ BK1 มักจะอยู่ในไดเรกทอรี C: \ System Volume Information \ catalog.wci \ ไฟล์ดัชนีแคตาล็อกอื่น ๆ ในไดเรกทอรีนี้อาจรวมถึง .BK2 , .PS1 , .PS2 , .FID , .000 และ .HSH ไฟล์

หมายเหตุ: Windows อาจสร้างไฟล์ BK1 บนไดรฟ์ภายนอกเช่น USB แฟลชไดรฟ์

โปรแกรมที่เปิด BK1 ไฟล์
Windows
Microsoft Windows

ประเภทไฟล์3ERwin Backup File

ผู้พัฒนา CA
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.BK1 หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์สำรองที่สร้างโดย ERwin Data Modeler ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างแบบจำลองข้อมูล มีสำเนาสำรองของไฟล์ไดอะแกรม .ER1 สร้างโดยอัตโนมัติโดย ERwin เมื่อเปิดไฟล์ ER1 ใช้เพื่อกู้คืนไฟล์โมเดลข้อมูลหากต้นฉบับเสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ BK1 ถูกใช้โดย ERwin Data Modeler รุ่นเก่า

โปรแกรมที่เปิด BK1 ไฟล์
Windows
CA ERwin Data Modeler

เกี่ยวกับ BK1 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .bk1 เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ ERwin Backup Fileคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ