หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ecw

ไฟล์นามสกุล .ecw

ประเภทไฟล์1Enhanced Compression Wavelet Image

ผู้พัฒนา ERDAS
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

คืออะไร ECW ไฟล์?

รูปภาพที่ถูกบีบอัดที่สร้างในรูปแบบ Enhanced Compression Wavelet (ECW) ซึ่งพัฒนาโดยการทำแผนที่ทรัพยากรของโลก เก็บภาพที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับข้อมูลเชิงพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ECW มักใช้ในการจัดเก็บภาพถ่ายทางอากาศและการฉายภาพแผนที่ดาวเทียม รองรับข้อมูลภาพต่อเนื่อง 1 ถึง 8 บิตต่อเลเยอร์สูงถึง 255 แบนด์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ECW
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
ACD Systems Canvas
IrfanView
Blue Marble Geographics Global Mapper
Safe Software FME Desktop
ERDAS IMAGINE
TatukGIS Viewer
Linux
QGIS

ประเภทไฟล์2EclipseCrossword Word List File

ผู้พัฒนา Green Eclipse
หมวดหมู่ Game Files
รูป Text

.ECW หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ ECW มีคำไขว้ที่สร้างขึ้นโดย EclipseCrossword ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างปริศนาคำไขว้ มันมีปริศนาอักษรไขว้ซึ่งรวมถึงแต่ละคำพร้อมกับเบาะแสและไม่ว่ามันจะลงหรือข้าม ไฟล์ ECW ยังรวมถึงชื่อผู้แต่งลิขสิทธิ์และความกว้างตัวอักษรและความสูงของตัวต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเปิดไฟล์ ECW ใน EclipseCrossword อย่างไรก็ตามโปรแกรมนี้มีให้สำหรับ Windows เท่านั้น หากคุณพบไฟล์ ECW ใน macOS คุณสามารถเปิดไฟล์ ECW ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความเนื่องจากไฟล์ถูกเก็บไว้ในรูปแบบข้อความธรรมดา

คุณสามารถพิมพ์ crosswords ที่เก็บอยู่ในไฟล์ ECW และบันทึกเป็นเว็บเพจใน EclipseCrossword . คุณสามารถเผยแพร่ปริศนา ECW ในรูปแบบไฟล์ .RTF , .WMF , .EPS

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ECW

เกี่ยวกับไฟล์ ECW ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ecw และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว