หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .emf

ไฟล์นามสกุล .emf

ประเภทไฟล์1Enhanced Windows Metafile

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Vector Image Files
รูป Binary

คืออะไร EMF ไฟล์?

รูปแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์ของ Windows ได้รับการยอมรับจากแอปพลิเคชั่นแก้ไขภาพมากมาย โดยทั่วไปเป็นรุ่น 32 บิตของรูปแบบ Windows Metafile ดั้งเดิม ( .WMF ) ซึ่งรองรับเฉพาะข้อมูล 16 บิต บันทึกข้อมูลภาพในรูปแบบ RGB และไม่รองรับข้อมูล CMYK

ข้อมูลเพิ่มเติม

EMF ยังสามารถใช้เป็นภาษากราฟิกสำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EMF
Windows
Adobe Acrobat
Newera Graphics Converter Pro
XnViewMP
Adobe Illustrator
Corel PaintShop Pro
Inkscape
ACD Systems Canvas
ACD Systems ACDSee
IrfanView
CADSoftTools ABViewer
Corel Presentations
CorelDRAW
Adobe Flash
Microsoft Excel
Microsoft Word
Linux
Adobe Acrobat
XnViewMP
Inkscape
yWorks yEd Graph Editor
Macintosh
Planamesa NeoOffice
Adobe Acrobat
XnViewMP
Adobe Illustrator
Inkscape
Adobe Flash
Adobe InDesign
yWorks yEd Graph Editor
Cristallight WMF Converter Pro
Echo One File Juicer
Adobe FreeHand

ประเภทไฟล์2Jasspa MicroEmacs Macro File

ผู้พัฒนา Jasspa
หมวดหมู่ ไฟล์ข้อความ
รูป Text

.EMF หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์มาโครที่มีคำสั่งสำหรับทำงานอัตโนมัติในการปล่อย Jasspa ของ MicroEmacs โปรแกรมแก้ไขข้อความที่ขยายได้ ใช้ในการทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติซึ่งจะใช้เวลานานและต้องจำเจในการทำด้วยมือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้สามารถเขียนแมโครที่กำหนดเองและสร้างคำสั่งใหม่โดยใช้ภาษามาโครที่กว้างขวางของ Jasspa MicroEmac จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ EMF

หมายเหตุ: ไฟล์ EMF ไม่สามารถทำงานร่วมกับ MicroEmac รุ่นอื่นได้

ร่วมกัน EMF ชื่อไฟล์

mouse.emf - มาโครการโต้ตอบของเมาส์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EMF

เกี่ยวกับไฟล์ EMF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.emf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว