หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .epf

ไฟล์นามสกุล .epf

ประเภทไฟล์1EAGLE Project

ผู้พัฒนา Autodesk
หมวดหมู่ CAD Files
รูป N/A

คืออะไร EPF ไฟล์?

ไฟล์ EPF เป็นโครงการที่สร้างโดย EAGLE ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบ Printed Circuit Board (PCB) มันมีข้อมูลโครงการเช่นรุ่นและแพลตฟอร์ม ไฟล์ EPF ประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังบอร์ด (ไฟล์ .BRD ) และไฟล์ schematics ( .SCH ) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการสร้างไฟล์ EPF ให้เลือก File → New → Project และตั้งชื่อไฟล์มิฉะนั้นจะได้รับชื่อเริ่มต้น "New_Project" คุณสามารถดูไฟล์ในแผงควบคุมของแอปพลิเคชันภายใต้ "โครงการ" จะอยู่ในโฟลเดอร์ "eagle" นอกจากนี้คุณยังสามารถดูไฟล์ในไดเรกทอรีที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่ในโฟลเดอร์เอกสาร

หมายเหตุ: Autodesk EAGLE เดิมชื่อ CadSoft EAGLE ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้มาจาก Autodesk ในปี 2559 EAGLE ย่อมาจาก "เครื่องมือแก้ไขเค้าโครงกราฟิกที่ใช้งานได้ง่าย"

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EPF

ประเภทไฟล์2Edgecam Educational Part File

ผู้พัฒนา Planit Software
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.EPF หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ส่วนที่สร้างโดย Edgecam Student Edition รุ่นเพื่อการศึกษาของ Edgecam ใช้ในการฝึกอบรมนักเรียนในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน มีการออกแบบชิ้นส่วนรวมถึงรูปทรงเรขาคณิต, ทางเดินเท้า, และคุณสมบัติส่วนอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ไฟล์ EPF เทียบเท่ากับ Student Edition เทียบเท่ากับไฟล์ .PPF ไม่สามารถใช้เพื่อสร้างรหัสเครื่อง NC (การควบคุมเชิงตัวเลข) พวกเขายังไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ PPF ใน Student Edition

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ EPF

เกี่ยวกับไฟล์ EPF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.epf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว