หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ppf

ไฟล์นามสกุล .ppf

ประเภทไฟล์1Picture Publisher Image File

ผู้พัฒนา Corel
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

คืออะไร PPF ไฟล์?

ไฟล์ภาพที่สร้างโดย Corel Picture Publisher ซึ่งเป็นโปรแกรมก่อนหน้านี้ของ Micrografx มีภาพบิตแมป; สามารถสร้างและแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือข้อความการวาดและการระบายสีใน Picture Publisher

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ PPF ถูกสร้างโดย Picture Publisher เวอร์ชัน 6, 7, 8, 9 และ 10 เวอร์ชั่นก่อนหน้าของ Publisher รูปภาพใช้ไฟล์ .PP4 และ .PP5 ไม่รองรับผู้เผยแพร่รูปภาพอีกต่อไป แต่ CorelDRAW Graphics Suite ยังคงสามารถเปิดไฟล์ PPF ได้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PPF
Windows
CorelDRAW

ประเภทไฟล์2PlayStation Patch Format File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Game Files
รูป N/A

.PPF หมายเลขตัวเลือก 2

รูปแบบไฟล์ปะที่ใช้เป็นหลักในการอัปเดต ROM วิดีโอเกม พัฒนามาสำหรับการอัปเดตเกม PlayStation แต่ยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขเกม NES, SNES, N64 และ PSP อาจถูกสร้างด้วย PPF Studio และเปิดด้วย PPF-O-Matic

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ PPF คล้ายกับไฟล์ .IPS patch แต่ไม่ จำกัด เพียงการแก้ไขไฟล์ 16MB แรก ดังนั้นไฟล์ PPF ยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขอิมเมจดิสก์ ISO เช่น CD และ DVD

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PPF
Windows
PPF Studio
PPF-O-Matic

ประเภทไฟล์3Edgecam Pathtrace Part File

ผู้พัฒนา Planit Software
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.PPF หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์ส่วนที่สร้างโดย Edgecam ซึ่งเป็นโปรแกรมการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบส่วนประกอบของเครื่องจักร มีรูปแบบชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบรวมถึงรูปทรงเรขาคณิต, เครื่องมือ, ข้อมูลตัวเลขควบคุม (NC), รหัสเครื่อง, พื้นผิวที่แสดง, ข้อมูลจำเพาะของวัสดุและคุณสมบัติส่วนอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ PPF ถูกใช้เพื่อบันทึกและโหลดข้อมูลโครงการส่วนหนึ่ง อาจถูกใช้เพื่อสร้างกระบวนการของเครื่องจักรอัตโนมัติ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PPF

ประเภทไฟล์4Transit NXT Pack Project File

ผู้พัฒนา STAR Group
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.PPF หมายเลขตัวเลือก 4

ไฟล์โครงการที่สร้างโดย Transit NXT ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการแปลภาษาและการโลคัลไลเซชัน มีคำศัพท์และวลีภาษารวมทั้งคำแปลเป็นภาษาอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ PPF จะถูกบันทึกเป็นไฟล์บีบอัด พวกเขาจะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโครงการทั้งหมด

หมายเหตุ: หลังจากไฟล์ PPF ได้รับการแปลแล้วนักแปลจะส่งไฟล์การแปล .TPF แพ็คกลับไปยังผู้จัดการโครงการ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PPF

ประเภทไฟล์5Paint Shop Pro Soft Plastic Preset File

ผู้พัฒนา Corel
หมวดหมู่ Misc Files
รูป N/A

.PPF หมายเลขตัวเลือก 5

พื้นผิวพลาสติกที่ใช้สำหรับเอฟเฟกต์พลาสติกใน Paint Shop Pro เก็บไว้ในโฟลเดอร์ PSP Presets

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PPF

ประเภทไฟล์6Publisher Project File

ผู้พัฒนา Alchemy Software Development
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.PPF หมายเลขตัวเลือก 6

โครงการที่สร้างขึ้นด้วย PUBLISHER โซลูชันหน่วยความจำการแปลขั้นสูงสำหรับการแปลเอกสาร เก็บเอกสารที่แปลในรูปแบบสองภาษาโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูล PPF ที่เหมาะสมอาจมีทั้งข้อความและวัตถุไบนารี

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PPF
Windows
Alchemy PUBLISHER

เกี่ยวกับไฟล์ PPF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ppf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว