หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fcstd

ไฟล์นามสกุล .fcstd

ประเภทไฟล์FreeCAD Document

ผู้พัฒนา FreeCAD
หมวดหมู่ CAD Files
รูป N/A

.FCSTD หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ CAD ที่สร้างโดย FreeCAD แอปพลิเคชันออกแบบ CAD ข้ามแพลตฟอร์มฟรี มีการออกแบบ 2D หรือ 3D และรวมถึงเรขาคณิตสำหรับส่วนประกอบ ใช้ระบบการสร้างแบบจำลองพารามิเตอร์อิงคุณลักษณะที่แสดงถึงการออกแบบโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ใช้เป็นรูปแบบไฟล์ CAD ดั้งเดิมสำหรับซอฟต์แวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุภายในเอกสาร FreeCAD สามารถส่งออกไปยังรูปแบบ CAD หลากหลายรูปแบบรวมถึง .STP , .IGS , .DXF , .VRML , และ .STL

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FCSTD
Windows
FreeCAD
Linux
FreeCAD
Macintosh
FreeCAD

เกี่ยวกับไฟล์ FCSTD ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fcstd และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว