หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fzb

ไฟล์นามสกุล .fzb

ประเภทไฟล์1Casio FZ-1 Bank Dump

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

คืออะไร FZB ไฟล์?

"การถ่ายโอนข้อมูล" ของข้อมูลธนาคารเสียงทั้งหมดที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของ Casio FZ-1 ซึ่งเป็นแป้นพิมพ์ตัวอย่างแบบดิจิตอลที่วางจำหน่ายโดย Casio ประมาณปี 1990

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FZB

ประเภทไฟล์2Form•Z Project Backup File

ผู้พัฒนา AutoDesSys
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.FZB หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์สำรองที่สร้างโดยฟอร์ม• Z แอปพลิเคชันการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่เป็นของแข็งและพื้นผิว เก็บสำรองข้อมูลของแบบฟอร์ม•ไฟล์โครงการ Z .FMZ ; ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวรและสำหรับการกู้คืนโครงการจากการสำรองข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ฟอร์ม• Z ยังสร้างไฟล์บันทึกอัตโนมัติพร้อมกับส่วนขยาย .FZA ที่สามารถใช้สำหรับการกู้คืนโครงการหากไฟล์สำรองนั้นเก่ากว่าการบันทึกอัตโนมัติล่าสุด

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FZB
Windows
AutoDesSys formZ
Macintosh
AutoDesSys formZ

ประเภทไฟล์3Fritzing Bin File

ผู้พัฒนา Fritzing
หมวดหมู่ CAD Files
รูป XML

.FZB หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์ Bin ที่ Fritzing ใช้เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ .FZP ) ซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อชิ้นส่วน ID โมดูลไอคอน .PNG สำหรับชิ้นส่วนและพิกัดทางเรขาคณิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่องเก็บของและชิ้นส่วนที่จัดเก็บในแต่ละถังขยะจะแสดงในบานหน้าต่าง "ส่วน" ทางด้านขวาของส่วนต่อประสาน Fritzing สามารถลากชิ้นส่วนจากถังขยะและวางลงบนร่าง คุณสามารถเพิ่มชิ้นส่วนลงในถังขยะที่กำหนดเองของคุณและโหลดลงใน Fritzing ได้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FZB
Windows
Fritzing
Linux
Fritzing
Macintosh
Fritzing

เกี่ยวกับไฟล์ FZB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fzb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว