หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .hft

ไฟล์นามสกุล .hft

ประเภทไฟล์HotDocs Form Template

ผู้พัฒนา HotDocs
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป Binary

.HFT หมายเลขตัวเลือก

เทมเพลตเอกสารที่สร้างโดย HotDocs ซึ่งเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการสร้างเอกสาร บันทึกแม่แบบสำหรับรูปแบบดิจิทัลมักจะเป็นรูปแบบทางกฎหมายหรือการประกันภัย สามารถเผยแพร่ไปยังเอกสาร .HFD โดยการกรอกฟิลด์ด้วยคำตอบของผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำตอบของผู้ใช้สามารถถูกกรอกลงในแบบฟอร์มด้วยตนเองหรือจากไฟล์คำตอบ .ANX คำตอบที่เติมไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: รูปแบบ HFT ขึ้นอยู่กับรูปแบบเค้าโครงหน้านักการทูต คู่แข่งรายแรกในรูปแบบ PDF ของ Adobe HotDocs ยังรองรับเทมเพลตที่ใช้ PDF ซึ่งใช้ส่วนขยาย .HPT

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ HFT
Windows
HotDocs

เกี่ยวกับไฟล์ HFT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.hft และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว