หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .hfd

ไฟล์นามสกุล .hfd

ประเภทไฟล์HotDocs Form Document

ผู้พัฒนา HotDocs
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป Binary

.HFD หมายเลขตัวเลือก

เอกสารที่สร้างขึ้นโดย HotDocs เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างเอกสารอัตโนมัติ บันทึกข้อมูลฟอร์มข้อมูลฟิลด์ (คำตอบที่เติม) และการจัดรูปแบบเค้าโครงหน้าสำหรับฟอร์มดิจิทัล ใช้สำหรับแบบฟอร์มทางกฎหมายประกันภัยและการทำสัญญา สร้างจากแม่แบบ .HFT และเติมด้วยคำตอบของผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารฟอร์ม HotDocs สามารถบรรจุโดยใช้ HotDocs Filler ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับชุด HotDocs หากคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์ HFD HotDocs Filler จะเปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอกแบบฟอร์ม HFD โดยใช้ไฟล์คำตอบ .ANX ที่จัดเตรียมไว้

หมายเหตุ: รูปแบบ HFD ได้รับการออกแบบโดยใช้รูปแบบเอกสารตัวแทน (สนับสนุนโดย WordPerfect Corporation) ซึ่งเป็นคู่แข่งรายแรกของ Adobe รูปแบบ .PDF HotDocs ยังนำรูปแบบ PDF มาใช้และสามารถสร้างรูปแบบดิจิตอลในรูปแบบ .HPD (รูปแบบเอกสาร PDF HotDocs)

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ HFD
Windows
HotDocs

เกี่ยวกับไฟล์ HFD ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.hfd และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว