หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .jbc

ไฟล์นามสกุล .jbc

ประเภทไฟล์Jam STAPL Byte-Code File

ผู้พัฒนา Altera
หมวดหมู่ CAD Files
รูป Binary

.JBC หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบไบต์ STAPL (การทดสอบมาตรฐานและภาษาโปรแกรม) รวบรวมจากไฟล์ .JAM เป็นตัวแทนไบนารี เก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์การเขียนโปรแกรมในเชน JTAG เปิดใช้งานรูปแบบ STAPL เพื่อบีบอัดเป็นรูปแบบไบนารีขนาดกะทัดรัด

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ JBC

เกี่ยวกับไฟล์ JBC ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.jbc และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว