หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pp5

ไฟล์นามสกุล .pp5

ประเภทไฟล์Picture Publisher 5 Image File

ผู้พัฒนา Corel
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.PP5 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์รูปภาพที่สร้างโดย Corel Picture Publisher เวอร์ชัน 5 ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขรูปภาพที่ Micrografx เป็นเจ้าของก่อนหน้านี้ เก็บภาพในรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ สามารถสร้างและแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือข้อความการวาดและการวาดภาพของ Publisher รูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: Picture Publisher เวอร์ชันต่าง ๆ ใช้นามสกุลไฟล์ต่างกัน เวอร์ชัน 4 ใช้ส่วนขยาย .PP4 และรุ่น 6, 7, 8, 9 และ 10 ใช้ส่วนขยาย .PPF ประเภทไฟล์ทั้งหมดยังคงได้รับการสนับสนุนโดยแพ็คเกจซอฟต์แวร์ CorelDRAW Graphics Suite

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PP5
Windows
CorelDRAW

เกี่ยวกับไฟล์ PP5 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pp5 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว