หลัก : นามสกุลไฟล์ : .sna ไฟล์

.sna ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์1Drive Snapshot Primary Backup File

ผู้พัฒนา Tom Ehlert
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

คืออะไร SNA ไฟล์?

รูปแบบดิสก์เสมือนที่ใช้โดย Drive Snapshot โปรแกรมสำหรับสร้างการสำรองข้อมูลที่แตกต่าง สามารถติดตั้งได้เหมือนดิสก์ทางกายภาพเมื่อเปิดด้วยโปรแกรม Snapshot ของไดรฟ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนขยาย ".SNA" ใช้สำหรับไฟล์สำรองข้อมูลหลัก การสำรองข้อมูลส่วนต่างใช้นามสกุลไฟล์ .SN1 , .SN2 ฯลฯ

โปรแกรมที่เปิด SNA ไฟล์
Windows
Tom Ehlert Drive Snapshot

ประเภทไฟล์2NO$GBA Snapshot File

ผู้พัฒนา NO$GBA
หมวดหมู่ Game Files
รูป Binary

.SNA หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์เกมที่สร้างโดย NO $ GBA ตัวจำลองสำหรับระบบเกมมือถือ Nintendo DS และ Game Boy Advance บันทึกสแน็ปช็อตของเกมที่รันอยู่และสามารถโหลดเพื่อเล่นเกมต่อที่จุดที่สแนปชอตได้รับ ต้องใช้ ROM ดั้งเดิม (ไฟล์ .NDS หรือไฟล์ .GBA ) ที่ใช้สร้างสแนปชอตเพื่อโหลดอย่างถูกต้อง

โปรแกรมที่เปิด SNA ไฟล์
Windows
NO$GBA

เกี่ยวกับ SNA ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .sna เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ NO$GBA Snapshot Fileคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ