หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sn2

ไฟล์นามสกุล .sn2

ประเภทไฟล์Drive Snapshot Second Differential Backup

ผู้พัฒนา Tom Ehlert
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.SN2 หมายเลขตัวเลือก

การสำรองข้อมูลต่างครั้งที่สองที่สร้างโดย Drive Snapshot สร้างขึ้นหลังจากการสำรองข้อมูล .SNA หลักและไฟล์สำรองข้อมูล .SN1 ตัวแรกได้รับการบันทึกแล้ว มีเฉพาะไฟล์และโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่การสำรองข้อมูลส่วนต่างครั้งแรก สามารถติดตั้งได้เหมือนดิสก์ทางกายภาพเมื่อเปิดด้วยโปรแกรม Snapshot ของไดรฟ์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SN2
Windows
Tom Ehlert Drive Snapshot

เกี่ยวกับไฟล์ SN2 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sn2 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว