หลัก : นามสกุลไฟล์ : .tt18 ไฟล์

.tt18 ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์TurboTax Canada 2018 Tax Return

ผู้พัฒนา Intuit
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.TT18 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ TT18 เป็นการคืนภาษีที่สร้างขึ้นโดย TurboTax Canada เวอร์ชัน 2018 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการยื่นภาษีคืน มันมีข้อมูลภาษีซึ่งรวมถึงข้อมูลภาษีของรัฐบาลกลางและแคนาดาและข้อมูลส่วนบุคคลที่ป้อนโดยผู้ใช้ ไฟล์ TT18 ถูกสร้างและใช้บ่อยที่สุดในปี 2019 ระหว่างเดือนมกราคมและเมษายน

ข้อมูลเพิ่มเติม

TurboTax Canada 2018 จะสร้างไฟล์ TT18 โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกการคืนภาษีของคุณ มันเก็บความคืบหน้าคืนภาษีของคุณซึ่งช่วยให้คุณสามารถปิดและเปิดการคืนภาษีของคุณอีกครั้ง โดยทั่วไปไฟล์ดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ส่วนขยายไฟล์การคืนภาษีที่ใช้โดย TurboTax Canada จะแสดงปีของข้อมูลภาษีที่มี การคืนภาษีสำหรับปี 2560 ใช้ส่วนขยาย .TT17 ผลตอบแทนสำหรับปี 2559 ใช้ส่วนขยาย .TT16 และอื่น ๆ

ใน Windows ไฟล์ TT18 จะถูกบันทึกตามค่าเริ่มต้นในตำแหน่งต่อไปนี้:

C: \ Users \ [ชื่อผู้ใช้] \ Documents \ TurboTax \ 2018

หมายเหตุ: TurboTax 2018 เวอร์ชั่นอเมริกาบันทึกไฟล์ด้วยนามสกุลไฟล์ .TAX2018

โปรแกรมที่เปิด TT18 ไฟล์
Windows
Intuit Canada TurboTax
Macintosh
Intuit Canada TurboTax

เกี่ยวกับ TT18 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .tt18 เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ TurboTax Canada 2018 Tax Returnคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ