วิธีการเปิดและปิดบานหน้าต่างงาน Microsoft Word

บานหน้าต่างงานหลายบานพร้อมใช้งานใน Microsoft Word ส่วนใหญ่จะปรากฏเฉพาะเมื่อจำเป็นสำหรับเครื่องมือหรือคุณสมบัติเฉพาะส่วนอื่น ๆ สามารถเปิดและปิดได้ตามต้องการ บานหน้าต่างงานเช่นบานหน้าต่างนำทางบานหน้าต่างการตรวจสอบบานหน้าต่างการเลือกและบานหน้าต่างอรรถาภิธานอาจไม่ตรงไปตรงมาที่จะค้นหาเมื่อคุณต้องการหรือปิดเมื่อคุณไม่ต้องการ เรียนรู้วิธีเปิดหรือปิดบานหน้าต่างงานใน Word

คำแนะนำในบทความนี้ใช้กับ Word สำหรับ Microsoft 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013 และ Word 2010


วิธีเปิดใช้งานและปิดใช้งานบานหน้าต่างงานการนำทางใน Word

บานหน้าต่างการนำทางช่วยลดความยุ่งยากในการย้ายเอกสาร Word โดยไม่ต้องเลื่อน เปิดและปิดตามต้องการ

 1. เปิดเอกสาร Word ที่คุณต้องการเปิดบานหน้าต่างนำทาง

 2. เลือก รายละเอียด แถบ

 3. ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร แสดง กลุ่มเลือกไฟล์ บานหน้าต่างนำทาง กล่องกาเครื่องหมาย บานหน้าต่างงานการนำทางจะเปิดขึ้นทางด้านซ้ายของเอกสาร

  ในการใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดบานหน้าต่างนำทางให้กด Ctrl + F.

 4. ใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อค้นหาเอกสารเรียกดูส่วนหัวเรียกดูหน้าจัดเรียงเนื้อหาใหม่และอื่น ๆ

 5. หากต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏหรือตำแหน่งของบานหน้าต่างนำทางให้เลือกไฟล์ ตัวเลือกบานหน้าต่างงาน ลูกศรแบบเลื่อนลงแล้วเลือก ขนาด or ย้าย.

 6. หากต้องการปิดบานหน้าต่างการนำทางให้เลือกไฟล์ ตัวเลือกบานหน้าต่างงาน ลูกศรแบบเลื่อนลงแล้วเลือก ปิดหน้านี้. หรือเลือกไฟล์ X ที่มุมขวาบนของบานหน้าต่าง


วิธีเปิดใช้งานและปิดใช้งานบานหน้าต่างการตรวจทานใน Word

หากคุณติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเอกสารบานหน้าต่างการตรวจทานจะแสดงการแก้ไขที่ทำ

 1. เปิดเอกสาร Word ที่คุณต้องการเปิดบานหน้าต่างการตรวจทาน

 2. เลือก รีวิว แถบ

 3. ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร การติดตาม กลุ่มเลือก การตรวจสอบบานหน้าต่าง. บานหน้าต่างการตรวจทานจะเปิดขึ้นทางด้านซ้ายของเอกสารตามค่าเริ่มต้น

  เลือก การตรวจสอบบานหน้าต่าง ลูกศรแบบเลื่อนลงแล้วเลือก การตรวจทานบานหน้าต่างแนวนอน เพื่อเปิดบานหน้าต่างการตรวจทานด้านล่างเอกสาร

 4. หากต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏหรือตำแหน่งของบานหน้าต่างการตรวจทานให้เลือกไฟล์ ตัวเลือกบานหน้าต่างงาน ลูกศรแบบเลื่อนลงแล้วเลือก ขนาด or ย้าย.

 5. ในการปิดบานหน้าต่างการตรวจทานให้เลือก ตัวเลือกบานหน้าต่างงาน ลูกศรแบบเลื่อนลงแล้วเลือก ปิดหน้านี้. หรือเลือกไฟล์ X ที่มุมขวาบนของบานหน้าต่าง


วิธีเปิดใช้งานและปิดใช้งานบานหน้าต่างงานการเลือกใน Word

บานหน้าต่างการเลือกช่วยให้คุณค้นหาและแก้ไขวัตถุในเอกสาร Word

 1. เปิดเอกสาร Word ที่คุณต้องการเปิดบานหน้าต่างการเลือก

 2. เลือก แบบ or เค้าโครงหน้ากระดาษ แถบ

 3. ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร เตรียมการ กลุ่มเลือก บานหน้าต่างการเลือก. บานหน้าต่างงานจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเอกสาร

 4. ในการเปลี่ยนลักษณะหรือตำแหน่งของบานหน้าต่างการเลือกให้เลือกไฟล์ ตัวเลือกบานหน้าต่างงาน ลูกศรแบบเลื่อนลงแล้วเลือก ขนาด or ย้าย.

 5. หากต้องการปิดบานหน้าต่างการเลือกให้เลือกไฟล์ ตัวเลือกบานหน้าต่างงาน ลูกศรแบบเลื่อนลงแล้วเลือก ปิดหน้านี้. หรือเลือกไฟล์ X ที่มุมขวาบนของบานหน้าต่าง


วิธีเปิดใช้งานและปิดใช้งานบานหน้าต่างงานอรรถาภิธานใน Word

บานหน้าต่างอรรถาภิธานทำให้ง่ายต่อการค้นหาคำอื่น ๆ ที่จะใช้ในเอกสาร

 1. เปิดเอกสาร Word ที่คุณต้องการเปิดบานหน้าต่างอรรถาภิธาน

 2. เลือก รีวิว แถบ

 3. ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร พิสูจน์อักษร กลุ่มเลือก พจนานุกรม. บานหน้าต่างอรรถาภิธานจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของเอกสาร

  ในการเปิดบานหน้าต่างอรรถาภิธานด้วยแป้นพิมพ์ลัดให้กด Shift + F7.

 4. ในการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏหรือตำแหน่งของบานหน้าต่างอรรถาภิธานให้เลือก ตัวเลือกบานหน้าต่างงาน ลูกศรแบบเลื่อนลงแล้วเลือก ขนาด or ย้าย.

 5. หากต้องการปิดบานหน้าต่างอรรถาภิธานให้เลือกไฟล์ ตัวเลือกบานหน้าต่างงาน ลูกศรแบบเลื่อนลงแล้วเลือก ปิดหน้านี้. หรือเลือกไฟล์ X ที่มุมขวาบนของบานหน้าต่าง